Little compliments mean so much to me sometimes.
一点微不足道的肯定,对我却意义非凡。

Thursday, 15 December 2011

Ciri-ciri PBS

Keserasian dengan kehendak kurikulum

-Mengambilkira kemahiran, sikap dan nilai murni yang ingin dikembangkan dalam P&P


Berpusatkan calon

-Aktiviti dibuat sendiri oleh calon. Skor berdasarkan kriteria dan tidak relatif kepada calon lain

Luwes

-Tidak rigid dari segi jadual, tempat dan kaedah – ditaksir bila calon bersedia

No comments:

Post a Comment