Little compliments mean so much to me sometimes.
一点微不足道的肯定,对我却意义非凡。

Thursday, 15 December 2011

Konsep PBS

Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan tentang murid yang akan ditaksir, bila 
pentaksiran dibuat, kekerapan pentaksiran, siapa yang terlibat dalam pentaksiran, pemilihan atau 
pembinaan instrumen pentaksiran, penskoran, pengredan dan pelaporan dibuat oleh pihak sekolah 
dengan berpandukan kepada Panduan PBS bagi matapelajaran berkenaan.

No comments:

Post a Comment